Inspiratiemiddag NLT-O&O

Tijdens de middag kijken we naar manier waarop bij de vakken nlt en
o&o een opdracht (met opdrachtgever buiten de school) voor beide
vakken bruikbaar kan worden. Welke didactiek gebruiken de vakken,
en hoe is dat zichtbaar in de gebruikte opdrachten? Hoe kunnen we
de sterke kanten van beide werelden combineren als we opdrachten
ontwikkelen?