Masterclas Sustainable Cities

‘Sustainable Cities; een duurzame leefomgeving voor mens en ecosysteem’. De transitie naar meer duurzame, circulaire en klimaatbestendige steden zal alleen slagen als er integrale oplossingen gevonden worden die rekening houden met de natuurlijke condities en waarbij samengewerkt wordt met alle belanghebbenden.De nascholing wordt verzorgd door HBO-docenten Nick Pruijn (natuur en landschap) en Ted van der Klaauw (stad en milieu). Zij zijn werkzaam bij de opleiding Landscape and Environment Management.
Meer info en aanmelding, bezoek:
https://www.onderwijsnetwerkzuidholland.nl/aanbod/beta/de-duurzame-stad/